Erik HOUBEN , Notaris te Hoboken (Antwerpen)

 

Erik HOUBEN

Notaris te Hoboken (Antwerpen)

Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

Notaris Erik Houben

Antwerpsesteenweg 57
2660 Hoboken (Antwerpen)
Tel. (03) 827.57.43
Fax. (03) 830.08.32

BV
BTW BE 0752840160
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cv

Welkom bij notariskantoor Erik Houben

...
 

Niko DE LIEN
Master in het notariaat

ndl(plaats the 'at' sign hier)notariserikhouben.be

Frederic MEIRESONNE
Master in het notariaat

fm(plaats the 'at' sign hier)notariserikhouben.be

Jonas VAN LOOVEREN
Notarieel medewerker

jvl(plaats the 'at' sign hier)notariserikhouben.be

Bianca BUIJS
Notarieel medewerkster

bb(plaats the 'at' sign hier)notariserikhouben.be

Nawal EL OUAAMARI
Notarieel medewerkster

neo(plaats the 'at' sign hier)notariserikhouben.be

Laura LANCKVRIND
Notarieel medewerkster

ll(plaats the 'at' sign hier)notariserikhouben.be

Bianca DEBAISSIEUX
Notarieel medewerkster

BD(plaats the 'at' sign hier)notariserikhouben.be

Monika SZYMANSKA
Master in de rechten

MS(plaats the 'at' sign hier)notariserikhouben.be

 
Opgelet: enthousiaste en vinnige kracht gezocht! 16 juni 2021

Voltijds

Functieomschrijving:

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kracht om onze ploeg te versterken! Samen er een lap op geven in Hoboken, zodat wij ons binnenkort kunnen afvragen hoe we het in hemelsnaam ooit deden zonder jou. Jawel, in Hoboken. Parel aan de Schelde.

Administratief werk, daarin ben je sterk. Je krijgt de belangrijke taak om als spelverdeler inkomende communicatie  (telefoons, emails en post) te verwerken en te verdelen. Je hebt veel contact met cliënten. Is een akte maken voor jou de kers op de taart? Wil je graag verantwoordelijk zijn over bepaalde dossiers? Mooi, dan ondersteunen we jou daarin. 

Wij vragen:

Iedere cliënt help je verder op een persoonlijke en tegelijk professionele manier. Vlot werken met Word, Excel, en Outlook is nodig. Ervaring met SDP niet, maar dat is wel een pluspunt.

Je hebt een diploma (bijvoorbeeld rechtsprakrijk), knap. Of je hebt geen diploma. Dat is niet het allerbelangrijkste. Je ingesteldheid wel.

Wij bieden:

Een gedreven, maar ook tegelijk een relativerende sfeer, dankzij humor in alle vormen en soorten! Dat alles in een nieuw, licht en open kantoor, met dito gedachten. En nog beter, samen met aangename en gedreven collega's!

Discretie in verband met uw sollicitatie wordt gewaarborgd.

Indien u hier solliciteert zullen uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank  voor een periode van 6 maanden na afloop van de aanwervingsprocedure worden bijgehouden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet worden verspreid naar derden tenzij met toestemming van de sollicitant of wettelijke verplichting. De sollicitant kan zijn recht op rectificatie en vernietiging uitoefenen door de notaris te contacteren op volgend e-mailadres EH@notariserikhouben.be (GDPR-regelgeving).

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar EH@notariserikhouben.be.

 Afdrukken

Opgelet: enthousiaste en vinnige kracht gezocht!

16 juni 2021

Voltijds

Functieomschrijving:

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kracht om onze ploeg te versterken! Samen er een lap op geven in Hoboken, zodat wij ons binnenkort kunnen afvragen hoe we het in hemelsnaam ooit deden zonder jou. Jawel, in Hoboken. Parel aan de Schelde.

Administratief werk, daarin ben je sterk. Je krijgt de belangrijke taak om als spelverdeler inkomende communicatie  (telefoons, emails en post) te verwerken en te verdelen. Je hebt veel contact met cliënten. Is een akte maken voor jou de kers op de taart? Wil je graag verantwoordelijk zijn over bepaalde dossiers? Mooi, dan ondersteunen we jou daarin. 

Wij vragen:

Iedere cliënt help je verder op een persoonlijke en tegelijk professionele manier. Vlot werken met Word, Excel, en Outlook is nodig. Ervaring met SDP niet, maar dat is wel een pluspunt.

Je hebt een diploma (bijvoorbeeld rechtsprakrijk), knap. Of je hebt geen diploma. Dat is niet het allerbelangrijkste. Je ingesteldheid wel.

Wij bieden:

Een gedreven, maar ook tegelijk een relativerende sfeer, dankzij humor in alle vormen en soorten! Dat alles in een nieuw, licht en open kantoor, met dito gedachten. En nog beter, samen met aangename en gedreven collega's!

Discretie in verband met uw sollicitatie wordt gewaarborgd.

Indien u hier solliciteert zullen uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank  voor een periode van 6 maanden na afloop van de aanwervingsprocedure worden bijgehouden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet worden verspreid naar derden tenzij met toestemming van de sollicitant of wettelijke verplichting. De sollicitant kan zijn recht op rectificatie en vernietiging uitoefenen door de notaris te contacteren op volgend e-mailadres EH@notariserikhouben.be (GDPR-regelgeving).

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar EH@notariserikhouben.be.

 Afdrukken
 

Immo

Online verkoop € 95.000

Appartement
Ruggeveldlaan 573
2100 Antwerpen

     
loader
 
 

16 juni 2021

Kinderen van gescheiden ouders of kinderen die vallen onder een jeugdbeschermingsprocedure (zoals pleegzorg of voogdij) bevinden zich vaak in een pijnlijke situatie waar ze veel aan elkaar hebben. Toch worden kinderen vaak gescheiden wanneer een gezin uit elkaar brokkelt. Om dit te vermijden erkent de wet vanaf 19 juni 2021 uitdrukkelijk het recht op persoonlijk contact met je  broer of zus. De nieuwe regels gelden ook voor nieuw-samengestelde gezinnen. 

Het lijkt evident dat broers en zussen samen opgroeien. Maar dat is niet altijd het geval, vooral niet wanneer de kinderen in de jeugdhulpzorg terechtkomen. Vandaag geldt nog geen verplichting om broers en zussen bij elkaar te laten opgroeien.

De relatie tussen broer en zus verankerd in de wet

Daar komt vanaf 19 juni verandering in. De wet omschrijft uitdrukkelijk het recht voor minderjarige broers en zussen om niet van elkaar gescheiden te worden. Alle broers en zussen van om het even welke leeftijd hebben ook het recht om persoonlijk contact met elkaar te onderhouden:

  • Bij een scheiding van ouders: Ouders die willen scheiden moeten akkoorden sluiten met elkaar, onder andere over de huisvesting van hun kinderen. Voortaan moeten ouders ernaar streven om voor alle broers en zussen eenzelfde regeling uit te werken. De familierechtbank die het akkoord van de ouders moet ‘homologeren’ moet deze regel ook hanteren. De rechtbank zal bovendien verduidelijken hoe broers en zussen persoonlijke contacten met elkaar kunnen onderhouden. Dit geldt ook voor vechtscheidingen waarbij de rechtbank een regeling uitwerkt, zonder akkoorden van de ex-partners.
  • Bij voogdij: De vrederechters duiden voortaan voor broers en zussen bij voorkeur dezelfde voogd aan, rekening houdend met het belang van elk kind.

Voor alle broers en zussen

De wet geeft een ruime omschrijving aan het begrip “broer” en “zus”. Het gaat om “kinderen die samen binnen eenzelfde gezin worden opgevoed en die een bijzondere affectieve band met elkaar hebben ontwikkeld”. Ook stiefbroers en -zussen hebben dus recht op persoonlijk contact met elkaar.

Afwijken kan enkel in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kan de rechter een aparte huisvesting voor de kinderen voorzien. Deze uitzonderingen kunnen enkel wanneer dat in het belang van de kinderen is of wanneer een gezamenlijke huisvesting onmogelijk is.

Bron: Fednot

14 juni 2021

Het voorbije jaar was voor de meeste ondernemers uitdagend. De coronacrisis heeft bitter hard toegeslagen in de ondernemingswereld. En toch werden er in 2020 net meer ondernemingen opgericht… Hoe kan dat?

Onlangs werden de regels van het vennootschapsrecht drastisch door elkaar geschud. De nieuwe wetgeving biedt ondernemers nieuwe perspectieven én nieuwe mogelijkheden.

Wanneer kan je best een vennootschap oprichten? Hoe kan je een bescherming inbouwen voor je gezin? Bij wie kan je als startende ondernemer terecht?

Op dinsdag 29 juni 2021 om 19u30 krijgen jullie de kans om al jullie vragen over ondernemen te stellen aan notaris Carol Bohyn, accountant Bram Celis en VRT-journalist Goedele Devroy tijdens een nieuwe Facebook Live van Notaris.be.

Afspraak op de Facebookpagina van het event!

Bron: Fednot

10 juni 2021

Wettelijk ben je niet verplicht om beroep te doen op een notaris om je testament op te stellen, maar het is wel een aanrader. Toch zelf je testament opstellen? Vraag dan zeker aan de notaris om het te bewaren. Hij bewaart niet alleen het testament, maar zorgt ook voor de registratie in een centraal register. 

Zelf een testament opstellen kan

Wie zelf een geldig testament wil opstellen, houdt rekening met de volgende voorwaarden:

  • Je schrijft het testament zelf (typen mag niet);

  • Je dateert het testament;

  • Je ondertekent het testament.

Hou er rekening mee dat het testament na je overlijden aan een notaris zal moeten worden aangeboden. Werk dus overzichtelijk, eventueel door eerst een kladversie te maken. Wil je zeker zijn dat je testament ook werkelijk wordt uitgevoerd? Dan moet de inhoud van je testament stroken met wat wettelijk kan. Kennis van het erfrecht is dus een must.

Veilig stellen tegen verlies of vernietiging

Een zelfgeschreven testament blijft vaak jaren onder het stof liggen. De kans dat het verloren gaat, is groot, bijvoorbeeld bij een verhuis. Je kan voor jezelf eventueel een geheugensteuntje zorgen door een document op te stellen waarin je de vindplaats van je testament aangeeft. Zo’n document kan je dan bv. digitaal bewaren in Izimi. Izimi is een digitale kluis ontwikkeld door het notariaat.

Let op, enkel je eigenhandig geschreven testament geldt als bewijs. Een kopie of foto uploaden in Izimi zal niet dezelfde bewijswaarde hebben. Maar Izimi kan wel een hulpmiddel zijn om je testament terug te vinden. Bovendien kan je het ‘geheugensteuntje’ in Izimi delen met wie je wil!  

Een ander risico is vernietiging. Je hebt waarschijnlijk een testament opgesteld met een goeie reden. Het is mogelijk dat sommige personen zich niet kunnen vinden in je wensen. De kans dat ze het testament vernietigen wanneer ze het vinden, is reëel. Een document scheuren en weggooien is zo gebeurd…

Geef daarom je eigenhandig testament zeker in bewaargeving aan een notariskantoor. Zo kan het nooit verloren gaan en/of worden vernietigd.

Gemakkelijker op te sporen

Een notariskantoor kan zelfgeschreven testamenten bewaren en deze registreren in het CRT (het Centraal Register van Testamenten). De inhoud zelf van je testament blijft geheim, maar de notaris registreert de gegevens in een database. Enkel notariskantoren hebben toegang tot dit register. Zo kan eender welk notariskantoor je testament opsporen bij je overlijden. Zonder bewaring en registratie door de notaris is de kans groot dat de mensen die je in het testament had aangeduid, nooit het testament terugvinden…

Notarieel testament verdient de voorkeur

Dat je zelf op geldige wijze een testament kan opstellen, neemt andere risico’s niet weg. Het erfrecht is complex en de fiscale regels wijzigen af en toe. De juridische begeleiding van de notaris verminderd de kans op discussies achteraf. Een notarieel testament, dus een testament dat de notaris opstelt, zal dan ook altijd een grotere zekerheid bieden.

Bron: Fednot

 

Notaris Erik Houben

Antwerpsesteenweg 57
2660 Hoboken (Antwerpen)
Tel. (03) 827.57.43
Fax. (03) 830.08.32

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
D Gesloten deuren 14:00 > 18:00  
W 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
D Gesloten deuren 14:00 > 18:00  
V 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
Z gesloten  
Historiek Route & Parking

Routebeschrijving

Buiten de kantooruren bent u welkom op afspraak.

Parking

Parking achteraan het kantoor.

Historiek

Opvolger van:
Notaris Jean-Pierre Van Belle

Notaris Ferdinand Ghys

Verlofperiodes